วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม พระวิหารหลวงอันงดงาม

ใจกลางเมืองหลวงที่น่าหลงไหลและน่าค้นหา กับสถานที่วัดไทยที่ขึ้นชื่อและมีความงดงามที่แตกต่างกันไป และอีกวัดที่เป็นสถานที่สวยงาม “วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม” พระวิหารหลวงอันงดงาม สักการะประดิษฐานพระพุทธสิหังคปฏิมากร ปางสมาธิ ชื่นชมภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม บอกเรื่องราวอันเป็นความทรงจำและซุ้มแกะสลักหินอ่อนทั้งแผ่น ที่หาชมได้อยากแล้ว

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารหรือชื่อย่อว่า “วัดราชประดิษฐ์” เป็นอารามหลวงชั้นเอกชนิด ราชวรวิหาร และเป็นวัดประจำรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดธรรมยุติถวายแด่พระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกาย

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

และเป็นไปตามโบราณราชประเพณี ว่าภายในราชธานีต้องมีวัดคู่บ้านคู่เมือง 3 วัด ซึ่งในขณะนั้นมีเพียงวัดราชบูรณะและวัดมหาธาตุฯ เท่านั้น จึงทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ซื้อสวนกาแฟหลวงในรัชกาลที่ 3 สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นบนเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

สิ่งที่น่าสนใจและพลาดไม่ได้ภายในวัด คือภายในพระวิหารหลวง ประดับภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับ พระราชพิธีสิบสองเดือน ภาพสุริยุปราคาในสมัยรัชกาลที่ 4 และยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหังคปฏิมากร ปางสมาธิ ซึ่งหลังจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ได้มีการอัญเชิญพระบรมอัฐิ มาบรรจุที่พระพุทธอาสน์ของพระประธานองค์นี้

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

ด้านหลังพระวิหารหลวง มีซุ้มแกะสลักหินอ่อนทั้งแผ่น ภายในเป็นที่ประดิษฐานประกาศในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2 ฉบับ ฉบับแรกเป็นประกาศ การสร้างวัดถวายพระสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย และอีกฉบับหนึ่งเป็นประกาศงานพระราชพิธีผูกพัทธสีมา ซึ่งถือว่าเป็นศิลาจารึกที่มีความสำคัญต่อคณะธรรมยุติกนิกายในไทยเป็นอย่างมาก

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

สะพานปีกุน” สะพานนี้เป็นสะพานสำหรับคนเดินข้ามระหว่างไปวัด วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ซึ่งเป็นคลองคูเมืองเดิม มีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ อยู่ข้างวัด วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

สะพานปีกุน
สะพานปีกุน

การเดินทาง

  • รถประจำทางสาย 2, 60 / รถปรับอากาศสาย ปอ.1, ปอ.2, ปอ.512

เวลาทำการ
– เปิดทุกวัน เวลา 08:30 – 18:30 น.
– พระวิหารหลวง เปิดทุกวัน (เช้า) 09:00 – 09:30 น. / (เย็น) 17:30 – 18:15 น.
– สำหรับวันพระ พระวิหารหลวง เปิดเวลา 08:30 – 18:00 น.

สถานที่ตั้ง: 2 ซอย ถนนสราญรมย์ แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
แผนที่พิกัด: https://goo.gl/maps/md9Rrzmd6buqu1bC8