Tag Archives: ทัวร์อยุธยาเต็มวัน

ทัวร์ไหว้พระ9 วัดอยุธยา ตลาดน้ำอโยธยา 1 วัน (รถตู้)

ทัวร์อยุธยาไหว้พระ9วัด

ทัวร์ไหว้พระ ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา เที่ยวตลาดน้ำอโยธยา (1 วัน)
เอาใจท่านที่มีเวลาน้อย ทัวร์วันเดียวกับการไหว้พระ 8 วัด 1 วิหาร จังหวัดอยุธยา

ทัวร์อยุธยา พระราชวังบางปะอิน วัดมหาธาตุ (ไปรถ-กลับเรือ)

ทัวร์นี้จะนำท่านชมเมืองมรดกโลก อยุธยา ชมพระราชวังฤดูร้อน วัดมหาธาตุ วัดพระศรีสรรเพชญ ล่องเรือรับประทานอาหารกลางวัน และล่องเรือกลับกรุงเทพ