อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ศิลปะขอมแห่งเดียวเมืองกาญจนบุรี

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ศิลปะขอมแห่งเดียวเมืองกาญจนบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์ “อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์” จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแควน้อย มีพื้นที่641ไร่ผังเมืองรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อด้วยศิริแดง ขนาดกว้าง880เมตร ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมกัมพูชา เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่18 เมื่อ800 ปีที่ผ่านมาแล้ว มีลักษณะคล้ายคลึงกับศิลปสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7 (พ.ศ.1720-1780)

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

“อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์” หรือปราสาทเมืองสิงห์ เป็นศิลปะยุคโบราณ และเป็นสถาปัตยกรรมแบบขอมเหมือนกับ “อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย” ตัั้งอยู่ในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยปราสาทหินในสมัยอาณาจักรขะแมร์ที่ใหญ่โตและงดงาม สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ราวพุทธศตวรรษที่ 16 เพื่อใช้เป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ และเปลี่ยนเป็นพุทธศาสนานิกายมหายาน ในเวลาต่อมา

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

ข้อมูลที่ควรรู้ “อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์”

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ นี้ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำแควน้อยใน ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ปราสาทเมืองสิงห์ นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธศาสนสถานในพุทธศาสนา นิกายมหายาน ซึ่งมีสถาปัตยกรรม และปฏิมากรรม คล้ายคลึงกับของสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์นักสร้างปราสาทแห่งขอม จากการขุดแต่งของกรมศิลปากร พบศิลปกรรมที่สำคัญยิ่งคือ พระพุทธรูปนาคปรก พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และ นางปรัชญาปารมิตา และยังพบรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมีอีกองค์หนึ่ง รูปลักษณ์คล้ายกับที่พบในประเทศกัมพูชาอีกด้วย

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
นางปรัชญาปารมิตา
นางปรัชญาปารมิตา

จากศิลาจารึกปราสาทพระขรรค์ เมืองพระนคร ประเทศกัมพูชา ซึ่งจารึกโดย พระวีรกุมาร พระราชโอรสของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จารึกชื่อเมือง 23 เมือง ที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงสร้างไว้ มีเมืองชื่อ ศรีชัยสิงห์บุรี ซึ่งสันนิษฐานกันว่าคือเมือง ปราสาทเมืองสิงห์

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

นอกจากนี้ยังมีอีกแนวความคิดเกี่ยวกับที่มาของปราสาทเมืองสิงห์ที่เชื่อว่า น่าจะเป็นการก่อสร้างเลียนแบบปราสาทขอม สมัยหลังรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และไม่น่าจะเกี่ยวข้องอันใดกับชื่อเมืองศรีชัยสิงห์บุรี หรือศรีชัยสิงห์บุรี ในจารึก เนื่องจากเห็นว่า ลักษณะทางสถาปัตยกรรมขาดความสมดุล และความลงตัว อีกทั้งเกิดความคลาดเคลื่อนในการวางตำแหน่งอาคาร ตลอดจนจารึกที่ฐานหินทรายรองรับประติมากรรมเป็นตัวอักษรและภาษาขอมสมัยหลังเมืองพระนคร หรือหลังจากรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

จุดชมสถานที่ “อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์”

ในบริเวณปราสาทเมืองสิงห์จะมี QR Code ให้ได้แสกนเพื่อรับข้อมูลมาแสดงผลบนสมาร์โฟน มีภาษาให้เลือก ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และจีน อำนวยความสะดวก แนะนำประวัติศาสตร์ และสถานที่สำคัญต่างๆ ของปราสาทเมืองสิงห์ให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมได้สะดวกมากขึ้นต่อการเรียนรู้ข้อมูลประวัติศาสตร์

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

โบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์นั้น สามารถแบ่งได้ออกเป็น

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

โบราณสถานหมายเลข 1 ตั้งอยู่บริเวณใจกลางกลุ่มโบราณสถาน และประกอบด้วยคือ ปรางค์ประธาน ระเบียงคด โคปุระ บรรณศาลา และกำแพงแก้ว มีองค์ปรางค์ประธานตั้งอยู่กลางอาคารและเป็นที่ตั้งของรูปเคารพที่สำคัญอีกด้วย การก่อสร้างใช้ศิลาแลงเป็นส่วนวัสดุสำคัญนั่นเอง

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

โบราณสถานหมายเลข 2มีปรางค์ประธาน โคปุระ 4 ด้าน แต่พังลงมามากบูรณะได้ไม่มาก และเป็นสถานที่ขุดพบเทวรูป

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

โบราณสถานหมายเลข 3 โบราณสถานแห่งนี้อยู่บริเวณนอกกำแพงแก้ว มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดเล็กสร้างด้วยอิฐและศิลาแลง ซึ่งกรมศิลปากรสันนิษฐานว่า เป็นเจดี 2 องค์

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

โบราณสถานหมายเลข 4 ตั้งอยู่ใกล้หมายเลข 3 ยังบูรณะอยู่ เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า การก่อสร้างอาคารใช้ศิลาแลงเป็นวัสดุสำคัญ

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

หลุมขุดค้นทางโบราณคดี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ซึ่งขุดค้นพบทั้งโครงกระดูก เครื่องมือเครื่องใช้ ภาชนะสำริด ดินเผา เครื่องมือเหล็ก สร้อยคอทำด้วยลูกปัดหินและลูกปัดแก้ว ซึ่งชี้ชัดว่าชุมชนเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนที่จะสร้างเมืองสิงห์ เพราะเป็นศพของคนที่ตายมา 2,000 ปีแล้ว สันนิษฐานว่าคงจะยุคเดียวกับคนในชุมชนบ้านเก่า

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

นอกจากนี้ภายในอาคารจัดแสดงวัตถุ ได้มีการจัดแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ขุดค้นพบในบริเวณปราสาทเมืองสิงห์ ทั้งศีรษะพระศิวะ แม่พิมพ์พระพุทธรูป ภาชนะดินเผา ซึ่งเป็นรูปจำลอง เพราะกรมศิลปากรได้นำไปเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

ติดต่อ: อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี
โทร. 034-6702645เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 8.00-17.00น.

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

อัตราค่าธรรมเนียมเข้าชม

  • คนไทย คนละ 20 บาท
  • ชาวต่างชาติ คนละ 100 บาท
  • รถยนต์ คันละ 50 บาท
  • รถจักรยานยนต์ คันละ 20 บาท
  • รถจักรยาน คันละ 10 บาท

การเดินทาง : ไปตามทางหลวงหมายเลข 323 เส้นทางสายกาญจนบุรี – ไทรโยค จนถึงกิโลเมตรที่ 15 จะมีทางแยกซ้ายไปปราสาทเมืองสิงห์อีก 7 กิโลเมตร

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

สถานที่ตั้ง: อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ตำบลสิงห์ อำเภอ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150
แผนที่พิกัด: https://goo.gl/maps/u23RXXSPaGeT7LVP6

———————————————————————————————-

📍🚗 สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี 🙂