NT004-Elephant Safari One Day Trip

รายละเอียดทัวร์ Elephant Safari One Day Trip
NT-004 ช้างเต็มวัน ช้างโชว์-ช้างนั่ง-ล่องแพ-นั่งเกวียน-เชียงใหม่-ฟาร์มกล้วยไม้-รวมอาหาร Elephant Safari Tour One Day, Elephant show/ Elephant Ride/ Ox-cart Riding/ Bamboo Rafting/ Orchid farm


ราคา : ผู้ใหญ่ 1,000 บาท / เด็ก 600 บาท

*หมายเหตุ : กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

Elephant Safari One Day Trip เที่ยวชมธรรมชาติเต็มวันกับปางช้างโชคชัย อ.แม่แตงเป็นปางช้างที่น่าชมและดีที่สุดของเชียงใหม่ เยี่ยมชมกับการแสดงของช้างแสนรู้ ชมความสามารถและความน่ารักของป้างช้างแม่แตง เช่น ช้างเตะฟุตบอล ช้างวาดรูปศิลปะ การแสดงสาธิตของช้างงาน ช้างเล่นดนตรี ช้างออกกำลังกาย และได้ขี่ช้างเข้าป่าสัมผัสธรรมชาตออย่างใกล้ชิดและพาไปดูวิถีชีวิตกันที่หมู่บ้านชาวเขาเผ่าลีซอ และไปล่องแพไม้ไผ่ชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติของลำน้ำแม่แตงสัมผัสน้ำไหลเย็นๆชื่นใจ สูญอากาศที่บริสุทธิ์ นั่งเกวียนแบบสมัยเก่าใช้ชีวิตแบบช้าๆ สัมผัสวิถีชีวิตไทยโบราณล้านนา ใกล้ชิดกับธรรมชาติและทุ่งนา ป่าเขา ลำธาร หลังจากนั้นก็ไปชมความงามของกล้วยไม้นานาพันธุ์ ที่ฟาร์มกล้วยไม้ อ.แม่ริม กันสำหรับสถานที่สุดท้าย

Child Policy: เกี่ยวกับเด็ก

• สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 3-7 ปี คิดราคา 600 บาท
• เด็กอายุ 7 ปี ขึ้นไปคิดราคาเป็นผู้ใหญ่

*Package includes : ราคานี้รวม

  1. Hotel transfer.|รับส่งที่โรงแรม(ที่พัก)
  2. Buffet Lunch included. | บุฟเฟ่อาหารกลางวัน
  3. Admission fee to all places indicated in the program.| ค่าเข้าชมสถานที่ทั้งหมดที่ระบุไว้ในโปรแกรม
  4. English speaking guide.| ไกด์พูดภาษาอังกฤษ
  5. Air- con vehicle with experienced driver. | รถยนต์นั่งพร้อมคนขับที่มีประสบการณ์
  6. Insurance for accident medical expense during the trip (200,000 baht/person).| ค่าประกันอุบัติเหตุทางการแพทย์ในระหว่างการเดินทาง (200,000 บาท / คน)
  7. National Park entrance fees. | ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติ

Departure & Return Location | สถานที่ออกเดินทางและกลับ
– pick-up from hotels in Chiang mai | รถรับจากโรงแรมในเชียงใหม่

Departure Time |เวลาออกเดินทาง
– Start 08.00 – 08.30 Return 16.00 – 17.00 | เริ่มเดินทาง 8.00น. กลับ 17.00น.

price : ราคา : ผู้ใหญ่ 1,000 บาท / เด็ก 600 บาท

รายละเอียดโปรแกรม (ทัวร์ 1 วัน)
– รถมารับคุณจากที่พัก และออกเดินทางตามเวลาที่จองไว้ (เริ่ม 8.00-8.30 น.)
– เดินทางประมาณเวลา 50 นาที ก็จะมาถึงปางช้างโชคชัย ณ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จ้าว
– เข้าชมการแสดงช้างแสนรู้ ด้วยการวาดภาพ เตะฟุตบอล เต้นตามจังหวะเพลง ประมาณเวลา 1 ชม.
– นั่งช้างชมวิว สัมผัสธรรมชาติ ป่าเขา ลำธารน้ำและหมู่บ้านชาวเขา ที่ต้องรู้สึกตื่นเต้นของบรรยากาศการนั่งบนหลังช้าง ประมาณเวลา 1 ชม.
– นั่งเกวียนแบบโบราณล้านนา กลับมายังปางช้างเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย นั่งเกวียนประมาณเวลา 40 นาที
– ช่วงเวลาบ่าย นั่งแพไม้ไผ่ชมธรรมชาติชมวิวสัมผัสธรรมชาติสองฝั่งของแม่น้ำแม่แตง ประมาณเวลา 40 นาที
– ชมความงามของกล้วยไม้นานาพันธุ์ ที่ฟาร์มกล้วยไม้ อ.แม่ริม ที่หลากหลายสีสวยงามตา
– นำท่านกลับ ส่งยังที่พักโดยสวัสดิภาพ

COMPANY MAP | CONTACT US

Reward life Co., Ltd. :521 Soi Phetkasem 90, Phetkasem Rd., Bangkhae-Nuea, Bang Khae, Bangkok 10160.

Book tour Fill in the information and send. Will contact back as soon as possible