แก่งผาไดจุดชมทิวทัศน์แม่น้ำโขงจุดสุดท้ายของภาคเหนือเชียงราย

แก่งผาไดจุดชมทิวทัศน์แม่น้ำโขงจุดสุดท้ายของภาคเหนือเชียงราย

เขตแดนระหว่างประเทศไทย-ลาว ซึ่งมีแม่น้ำโขงขั้นระหว่างกลาง กับจุดชมวิวทิวทัศน์บ้านห้วยเอียนหรือแก่งผาไดเป็นจุดชมทิวทัศน์แม่น้ำโขงจุดสุดท้ายของภาคเหนือก่อนที่แม่น้ำโขงจะไหลเข้าสู่เขตลาว

ซึ่งตรงข้ามคือประเทศเพื่อนบ้าน สปป. ลาว มองออกไปเป็นภูเขาเขียวชอุ่มในช่วงปลายฟนต้นหนาวบรรยากาศดี การเดินทางสะดวก นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย..

สิ่งน่าสนใจ
ชมทิวทัศน์ จากบริเวณแก่งผาไดจะเห็นเกาะแก่งขนาดใหญ่กลางแม่น้ำโขงเป็นโขดหินสีดำ สายน้ำไหลเชี่ยวกราก ต่างไปจากสายน้ำโขงช่วงที่ไหลผ่าน อ.เชียงแสน และเชียงของ จุดนี้เป็นจุดสุดท้ายของแม่น้ำโขงที่กั้นพรมแดนไทย-ลาว ทางภาคเหนือจากนั้นแม่น้ำโขงจะไหลเข้าสู่ฝั่งลาวต่อไป

ที่น่าสนใจบริเวณสองฝั่งลุ่มน้ำโขง บ้านห้วยเอียน ต.หล่ายหงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ด้วยชาวบ้านริมฝั่ง สปป.ลาว จะลงมาเพื่อร่อนหาทองคำในโซนริมแม่น้ำโขง

บ้านเวียงแก่น เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบ อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มีภูมิประเทศที่สวยงาม เริ่มเข้าเขตอำเภอเวียงแก่นก็มีวิวทิวทัศน์ และถนนที่ลัดเลาะตามแม่น้ำโขง มีจุดชมวิวที่บ้านห้วยเอียน และน้ำโขงยังไหลเข้าสู่เขตของเพื่อนบ้าน ( สปป.ลาว ) บริเวณจุดชมวิวผาได

สถานที่ตั้ง: บ้านห้วยลึก ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น
รถยนต์ส่วนตัว จากตัว อ.เชียงของ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1020 (เชียงของ-เทิง)ไปทาง อ.เทิง ประมาณ 12 กม.เมื่อถึงหลักกม. 124 เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1155 ไป อ.เวียงแก่น เมื่อถึงหลัก กม.67 ตรงข้ามกับวัดหล่ายงาว มีทางแยกซ้ายมือ ปากทางเป็นป้อมตำรวจ ให้เลี้ยวซ้ายไปอีก 7 กม. ผ่าน สภ.อ. เวียงแก่นถึงบ้านห้วยลึก จากนั้นตรงไปตามป้ายบอกทางอีก 5.9 กม. สุดถนนที่แก่งผาไดพอดี
แผนที่พิกัด: https://goo.gl/maps/YSAr8kFoWWHkgLUK9